Styropian na dach płaski Wrocław

Jaki styropian na dach płaski? Opisujemy, jakie ocieplenie dachu płaskiego używamy

Chcesz ocieplić swój dach płaski i płacić mniej za ogrzewanie. W artykule dowiesz się, jak wytrzymały, ciepły i gruby powinien być styropian na dach płaski.

W świecie dynamicznego budownictwa, poszukujemy nieustannie nowych, skutecznych rozwiązań. Jednakże, styropian na dach płaski, obok wełny, jest najczęściej używanym materiałem do ocieplenia dachów płaskich.

W niniejszym artykule ujawnimy, jakiego styropianu używamy, gdy kompleksowo wykańczamy dach płaski, jakiej jest twardości i grubości.

Styropian na dach płaski – ogólnie

Jak mówią informacje znalezione u producentów styropianu,

styropian, powszechnie stosowany jako materiał izolacyjny, jest wynikiem przetworzenia granulek polistyrenu poprzez proces spieniania. W trakcie produkcji formowane są kuleczki napełnione powietrzem, które następnie są wstrzykiwane do formy, gdzie przybierają postać bloku. Zależnie od stopnia spienienia, otrzymuje się styropiany o zróżnicowanej gęstości. Standardowo, blok styropianu jest przecinany przy użyciu gorącego drutu, tworząc płyty o różnych wymiarach długości i grubości.

A w artykule poniżej przeczytasz więcej o zaletach zastosowania styropianu na dach płaski

Twardość styropianu na dach płaski

W firmie DachyPłaskie360.pl wykonujemy kompleksowe wykończenie dachów płaskich. Oznacza to, że ocieplamy za równo stropodach, jak i attyki.

Do ocieplenia tych dwóch części dachu stosujemy dwa różne rodzaje styropianu

  • EPS 100 Dach podłoga
  • EPS 70 Fasada

Liczba obok skrótu EPS oznacza minimalną wytrzymałość na ściskanie wyrażoną w kilopascalach [kPa]. Czyli w naszym przypadku są to odpowiednio 100 kPa i 70 kPa.

Dla styropianu norma europejska w uproszczeniu mówi, że po przyłożeniu danej siły nacisku styropian ściśnie się maksymalnie o 10%. Dlatego też, czym większa wartość obok skrótu EPS tym “twardszy” jest styropian – czym więcej tym lepiej. Zazwyczaj styropian jest dostarczany w równych, prostych taflach i niekorzystne jest, gdy w wyniku oddziaływania siły powstają w nim wgłębienia.

Na ocieplenie samego stropu używam EPS 100, gdyż jest to powierzchnia, po której się chodzi w trakcie montażu i możliwe, że będzie się chodziło podczas użytkowania budynku. Nasze stopy również powodują nacisk na styropian, który może wywoływać nieodwracalne wgniecenia. Stopa przeciętnego człowieka o wadze 90 kg wywiera nacisk ok. 120 kPa. Dlatego tak ważny jest montaż wytrzymałego, odpornego styropianu na płaskiej, używanej części stropodachu.

W przypadku ocieplenia attyk – nie jest wymagany styropian tak twardy jak styropian na dach płaski. Tutaj używamy styropianu o wytrzymałości na ściskanie wynoszącej 70 kPa. Uważny czytelnik może zapytać “dlaczego?”. Otóż głównie ze względów ekonomicznych. Styropian EPS 70 wytwarza się z mniejszej ilości surowca niż styropian EPS 100 – dlatego EPS 70 jest tańszy w zakupie.

Zazwyczaj na dach płaski kupujemy około 15 paczek styropianu EPS 70. Taka ilość generuje już odczuwalną różnicę dla inwestora, wynoszącą kilkaset złotych. Jeśli w przypadku ocieplenia attyk, nie będziemy korzystać z tej zwiększonej wytrzymałości, to jak to mówi stare chińskie przysłowie “po co przepłacać”.

Styropian na dach płaski Wrocław
Styropian na dach płaski Wrocław

Współczynnik przewodzenia ciepła – styropian na dach płaski

Współczynnik przewodzenia ciepła, oznaczany i zwany potocznie jako lambda, to w dużym skrócie ilość ciepła, którą przepuści dany rodzaj i grubość styropianu. Wyrażony jest w watach przez metr razy kelwin.

Nie jestem ekspertem w tym temacie, ale na podstawie mojej politechnicznej wiedzy o materiałoznawstwie i mechanice płynów, o tym współczynniku decyduje zapewne rodzaj użytego materiału, jego jakość, zawartość pary wodnej, proces produkcji itd. Na ten parametr ja, jako wykonawca dachów płaskich nie mamy wpływu.

Współczynnik przewodzenia ciepła dla styropian na dach płaski wynosi odpowiednio

  • dla EPS 100 – lambda to 0,036 W/m*K
  • dla EPS 70 – lambda to 0,038 W/m*K

W tym przypadku, odwrotnie niż dla twardości styropianu, czym mniejsza wartość lambda tym lepiej. Mniejsza wartość oznacza, że styropian pozwoli uciec przez siebie mniejszej ilości ciepła. Natomiast, czy 0,036 czy 0,0038 W/m*K, obie wartości są bardzo dobre i świadczą o znakomitej izolacji cieplnej styropian na dach płaski.

Jaka grubość? – styropian na dach płaski

Tutaj znowu rozróżniamy styropian, który wykorzystamy na stropodach oraz na ocieplenie attyki.

Do ocieplenia attyki stosujemy zazwyczaj dwie grubości styropianu:

  • do ocieplenia pionowej wewnętrznej części attyki – styropian EPS 70 grubości 10 cm
  • do ocieplenia poziomej części attyki – styropian EPS 70 grubości 5 cm

Oby dwie stosowane grubość wynikają z naszego doświadczenia i “zdrowego rozsądku”. Po prostu w DachyPłaskie360.pl otulamy attyki ciepłą izolacją – kołderką ze styropianu. Oczywiście na wyraźną chęć inwestora możemy zwiększyć te grubości.

W jednym z kolejnych artykułów opiszę jak wygląda ocieplenie attyk, jeśli są wysokie – mają ponad 80 cm wysokości

Podsumowanie – styropian na dach płaski

W dzisiejszym dynamicznym świecie budownictwa, poszukiwanie efektywnych rozwiązań to priorytet. Artykuł skupia się na roli styropianu w ocieplaniu dachów płaskich, ujawniając różnice w rodzajach, twardościach i grubościach tego materiału.

Styropian, będący rezultatem spieniania granulek polistyrenu, staje się kluczowym graczem w izolacji termicznej dachów płaskich. Autor z firmy DachyPłaskie360.pl podkreśla, że styropian jest najczęściej używanym materiałem obok wełny do ocieplenia tego rodzaju dachów.

W artykule prezentowane są dwa rodzaje styropianu stosowane w kompleksowym wykończeniu dachów płaskich: EPS 100 do ocieplenia stropodachu i EPS 70 do attyki. Różnice w twardości wynikają z różnych warunków eksploatacyjnych tych obszarów, gdzie wytrzymałość na ściskanie jest kluczowym czynnikiem.

Dodatkowo, artykuł porusza temat współczynnika przewodzenia ciepła, czyli lambdy, który określa zdolność styropianu do przepuszczania ciepła. Przedstawione wartości (0,036 W/mK dla EPS 100 i 0,038 W/mK dla EPS 70) potwierdzają znakomitą izolacyjność styropianu na dach płaski.

Na zakończenie autor porusza kwestię grubości stosowanego styropianu, wskazując optymalne wymiary do ocieplenia różnych części attyki. Artykuł jest nie tylko źródłem wiedzy na temat styropianu na dach płaski, ale również praktycznym przewodnikiem dla inwestorów i wykonawców, prezentując zastosowania zgodne z doświadczeniem i zdrowym rozsądkiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *